Zapytanie ofertowe nr 24/11/2017/TT  

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poluszyńskiego i ul. Darwina w Zgorzelcu po terenie dz. nr 26, 23, 12, 16/21, 16/22, 16/23, 16/12  wraz z wypustkami przykanalików do działek  nr 16/13, 16/14, 16/15, 16/16, 16/17, 16/18, 16/19, 16/20

Wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych
„INSBUD” Sp. z o. o.
ul. Podwale 12A
59-900 Zgorzelec            

 

Wstecz