Zapytanie ofertowe nr 12/05/2017/PJ  

Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów takich jak skratki i zawartość piaskownika z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach oraz skratek z przepompowni ścieków przy ul. Francuskiej  w Zgorzelcu

Wybrano ofertę firmy:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3
59-900 Zgorzelec

                 

 

Wstecz