Zamówienie z wolnej ręki nr 13/05/2017/TT  

Opracowanie dokumentacji instalacyjnej projektowo-kosztorysowej na wykonanie sieci wod.-kan. na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   w rejonie ul. Sulikowskiej w Zgorzelcu

Wybrano ofertę firmy:

„Prodomar”
Mariusz Smreczyński
ul. Armii Krajowej 30
59-800 Lubań                   

 

Wstecz