Zapytanie ofertowe nr 04/02/2017/ZUW 

Zakup urządzeń  i wózków jezdniowych podnośnikowych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – ETAP III. 

Wybrano ofertę firmy:

Toyota Material Handling Polska  Sp. z o.o.
ul. Potockiego 1A
96-313 Jaktorów
 

 

Wstecz