Zapytanie ofertowe nr 03/02/2017/TT

Naprawa nawierzchni asfaltowych i chodników po awariach na sieciach wod.-kan. na terenie objętym działalnością PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu

Wybrano ofertę firmy:

USŁUGI  TRANSPORTOWO-DROGOWE
Małgorzata Wesołowska
Zaręba, ul. Krótka 6/1
59-800 Lubań

w zakresie :
pakietu nr 1 –  NAWIERZCHNIA ASFALTOWA +PRACE TOWARZYSZĄCE 
oraz
pakietu nr 2 – NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  + PRACE TOWARZYSZĄCE
 

 

Wstecz