Zapytanie ofertowe  nr 01/01/2017/PJ  

Odbiór, transport  i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych  (kod - 19 08 05) z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów  w Jędrzychowicach

Wybrano ofertę firmy:

Gospodarstwo Rolne 
Lucyna Grala
Pisarzowice 204
59-800 Lubań

 

Wstecz