Zamówienie z wolnej ręki nr 30/11/2016/TZ  

Zakup używanej ładowarki na potrzeby PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu – Zakład Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach

Wybrano ofertę firmy:

FHU Tadeusz Zięba
Makoszyn 56a
26-004 Bieliny

 

Wstecz