29/11/2016/DOK - Świadczenie kompleksowych usług pocztowych...

Zapytanie ofertowe nr 29/11/2016/DOK   

Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Spółka z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Boh. Getta 1a

Wybrano ofertę firmy:

Poczta Polska S.A.
00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Segment Klienta Biznesowego Region Sprzedaży Śląski
Rejon Sprzedaży Jelenia Góra 
58-500 Jelenia Góra, ul. Tadeusza Sygietyńskiego 8

 

Wstecz