Zapytanie ofertowe nr 25/07/2016/TT    

Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w rejonie ulic: Aleja Ujazdowska, Orzeszkowej i Francuska w Zgorzelcu

Wybrano ofertę firmy:

HYDRO-INSTAL 
Grzegorz Jadwisińczak
ul. Daszyńskiego 22
59-920 Bogatynia           

 

Wstecz