Zapytanie ofertowe nr 06/02/2016/TT    

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poluszyńskiego i Darwina w Zgorzelcu po terenie dz. nr 9, 8/2, 16/10, 16/21, 17/6, 18/7, 16/23, 16/12 wraz z wypustkami przykanalików do działek nr 16/13 – 16/20

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie:

"Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Boh. Getta 1a"
(§ 20 ust. 1 pkt 4 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie Zamawiającego). 

 

Wstecz