Zapytanie ofertowe nr 19/05/2016/PJ   

Odbiór, transport  i przetwarzanie odpadów takich jak skratki i zawartość piaskownika z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach oraz skratek z przepompowni ścieków przy ul. Francuskiej  w Zgorzelcu

Wybrano ofertę firmy:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Łużycka 3
59-900 Zgorzelec

 

Wstecz