Zapytanie ofertowe nr 17/04/2016/ZUW 

Czyszczenie studni wierconych i studni szybowych na terenie ujęcia wody przy ul. Orzeszkowej 3 w Zgorzelcu

Wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Innowacyjno  Wdrożeniowe
 “AT-AQUA”
ul. Białowieska 54/9 
54-235 Wrocław

 

Wstecz