Zapytanie ofertowe nr 14/04/2016/TT

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wiaty o konstrukcji stalowej posadowionej na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach, do czasowego składowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

Wybrano ofertę firmy:

Biuro Projektowe PORTAL AB. s.c.
Maciej Abram, Leopold Abratkiewicz
ul. Sudecka 89 lok.11-12
58-500 Jelenia Góra

 

Wstecz