Zamówienie z wolnej ręki nr 15/04/2016/ZUW

Zakup i dostawa dmuchawy do płukania filtrów w Zakładzie Uzdatnia Wody w Zgorzelcu przy ul .E. Orzeszkowej 3

Wybrano ofertę firmy:

AERZEN Polska Sp. z o.o.    
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa

 

Wstecz