ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI 09/02/2016/TT

Naprawa nawierzchni po awariach na sieciach wod.-kan. na terenie objętym działalnością PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu

Wybrano ofertę firmy:

USŁUGI TRANSPORTOWO-DROGOWE
Małgorzata Wesołowska
ZARĘBA, ul. Krótka 6/1
59-800 Lubań

 

Wstecz