22/12/2015/TT - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wiaty o konstrukcji stalowej na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach w zakresie wykonania ścian żelbetowych, wzmocnienia istniejącej konstrukcj

Postępowanie unieważniono

Wstecz