Tytuł
09/07/2021/TR - Modernizacja dwóch przepompowni ścieków P2 i P3 przy ul. Górnej w Łagowie
06/06/2021/TR - Sprzedaż i dostarczenie materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych...
04/04/2021/TT - Opracowanie dokumentacji instalacyjnej projektowo-kosztorysowej na wykonanie sieci wodociągowej w Koźlicach
03/03/2021/ZUW - Sprzedaż i dostarczenie podchlorynu sodu...
02/03/2021/ZUW - Sprzedaż i dostarczenie wapna hydratyzowanego w workach po 25 kg...
01/03/2021/TT - Naprawa nawierzchni asfaltowych i chodników po awariach na sieciach...
25/12/2020/TO - Sprzedaż i dostarczenie flokulantu w postaci proszku do zagęszczania...
23/12/2020/TZ - Sprzedaż i dostarczenie artykułów biurowych oraz tonerów do drukarek...
22/11/2020/TZ - Sprzedaż i dostarczenie środków czystości...
19/09/2020/TZ - Sprzedaż i dostarczenie odzieży ochronnej i odzieży roboczej oraz obuwia roboczego i ochronnego...
18/09/2020/PJ - Sprzedaż i dostarczenie przewoźnego aparatu do pobierania prób ścieków...
13/08/2020/PJ - Odbiór, transport  i zagospodarowanie komunalnych...
16/09/2020/TO - Sprzedaż i dostarczenie 8 sztuk zastawek kanałowych
15/08/2020/TT - Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kościuszki (na skarpie) w Zgorzelcu
20/10/2019/PJ - Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznych w celu...
09/06/2020/TR - Modernizacja trzech przepompowni ścieków...
04/02/2020/TT - Naprawa nawierzchni asfaltowych i chodników...
03/01/2020/PJ - Odbiór, transport  i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych...
02/01/2020/ZUW - Sprzedaż i dostarczenie podchlorynu sodu...
01/01/2020/ZUW - Sprzedaż i dostarczenie wapna hydratyzowanego...
23/11/2019/TO - Sprzedaż i dostarczenie flokulantu w postaci proszku ...
25/11/2019/TZ - Sprzedaż i dostarczenie artykułów biurowych oraz tonerów do drukarek...
27/12/2019/TZ - Sprzedaż i dostarczenie armatury kanalizacyjnej...
22/11/2019/TZ - Cykliczna sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego...
21/10/2019/DOK - Sprzedaż i dostarczenie: wodomierzy, modułów radiowych...
19/09/2019/TZ - Sprzedaż i dostarczenie środków czystości...
16/08/2019/DO - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp na obiekcie ZUW ...
13/06/2019/ZUW - Regeneracja studni wierconych na terenie ujęcia wody przy ul. Henrykowskiej i ul. Orzeszkowej 3
11/05/2019/PJ - Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów takich jak skratki i zawartość piaskownika...
10/04/2019/TR - Sprzedaż i dostarczenie materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych...
09/04/2019/TR - Wynajem koparki wraz z obsługą operatorską...
07/02/2019/TT - Naprawa nawierzchni asfaltowych i chodników po awariach na sieciach  wod.-kan...
06/02/2019/TZ - Sprzedaż nowego samochodu dostawczego VW Caddy Trendline 2,0 TDI...
03/01/2019/PJ - Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych...
04/01/2019/ZUW - Sprzedaż i dostarczenie podchlorynu sodu...
02/01/2019/ZUW - Sprzedaż i dostarczenie wapna hydratyzowanego...
24/12/2018/DOK - Świadczenie kompleksowych usług pocztowych...
22/12/2018/TT - Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w Zgorzelcu w ulicach Zielnej...
23/12/2018/TO - Sprzedaż i dostarczenie flokulantu w postaci proszku...
19/11/2018/TZ - Cykliczna sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu...
20/11/2018/TZ - Sprzedaż i dostarczenie artykułów biurowych oraz tonerów do drukarek...
18/10/2018/TT - Budowa sieci wodociągowej zlokalizowanej w Zgorzelcu w ulicach Zielnej...
13/06/2018/TZ - Sprzedaż i dostarczenie odzieży ochronnej i odzieży roboczej oraz obuwia...
10/04/2018/TR - Sprzedaż i dostarczenie materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych
08/03/2018/ZUW - Dostawa i montaż nowej kraty schodkowej MEVA RS 29-70-3 ...
09/03/2018/TO - Wykonanie i montaż pomostu do mieszadeł na komorze nitryfikacji i denitryfikacji ...
07/03/2018/TT - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do zaplecza sportowego w Ręczynie
04/01/2018/TO - Sprzedaż i dostarczenie dwóch mieszadeł...
02/01/2018/PJ - Odbiór, transport  i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osa...
01/01/2018/ZUW - Sprzedaż i dostarczenie wapna hydratyzowanego
24/11/2017/TT - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej...
27/11/2017/TT - Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Łagowie w kierunku wsi Pokrzywnik
26/11/2017/DOK - Sprzedaż i dostarczenie: wodomierzy, modułów radiowych, akcesoriów...
25/11/2017/TZ - Sprzedaż i dostarczenie artykułów biurowych oraz tonerów do drukarek...
23/11/2017/TZ - Cykliczna sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu...
22/10/2017/TZ - Sprzedaż i dostarczenie środków czystości...
20/10/2017/TT - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ...
19/10/2017/TO - Sprzedaż i dostarczenie flokulantu w postaci proszku do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych...
18/09/2017/DK - Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej mienia...
21/10/2017/TT - Opracowanie dokumentacji instalacyjnej projektowo-kosztorysowej na modernizację SUW w Jerzmankach
17/08/2017/TT - Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tuwima w Zgorzelcu
16/08/2017/TT - Budowa sieci wodociągowej w ulicy Batorego w Zgorzelcu
14/06/2017/TT - Budowa sieci wodociągowej w ulicy Konarskiego w Zgorzelcu...
11/05/2017/TT - Budowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową w ulicy Parkowej w Zgorzelcu
12/05/2017/PJ - Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów takich jak skratki i zawartość piaskownika
13/05/2017/TT - Opracowanie dokumentacji instalacyjnej projektowo-kosztorysowej
09/04/2017/TT - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ...
08/04/2017/TZ - Sprzedaż nowego samochodu dostawczego Volkswagen Transporter T6 Furgon
07/04/2017/TR - Sprzedaż i dostarczenie materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych
06/03/2017/TT - Budowa sieci wodociągowej hydrantowej w ul. Henrykowskiej w Zgorzelcu
04/02/2017/ZUW - Zakup urządzeń i wózków jezdniowych podnośnikowych...
03/02/2017/TT - Naprawa nawierzchni asfaltowych i chodników po awariach na sieciach..
05/02/2017/TO - Zakup części do gazmotoru nr 2
02/01/2017/TT - Opracowanie dokumentacji instalacyjnej projektowo-kosztorysowej...
 01/01/2017/PJ - Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów...
32/12/2016/TZ - Sprzedaż i dostarczenie odzieży ochronnej i odzieży roboczej ...
30/11/2016/TZ - Zakup używanej ładowarki...
29/11/2016/DOK - Świadczenie kompleksowych usług pocztowych...
31/11/2016/TZ - Sprzedaż i dostarczenie artykułów biurowych oraz tonerów do drukarek
28/11/2016/TZ - Cykliczna sprzedaż paliwa...
27/10/2016/TZ - Sprzedaż i dostarczenie środków czystości
26/10/2016/TO - Sprzedaż i dostarczenie flokulantu w postaci proszku...
25/07/2016/TT - Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami...
24/07/2016/TT - Wymiana przyłączy wodociągowych do budynków...
23/06/2016/TT - Wykonanie remontu hali filtrów w budynku stacji filtrów...
06/02/2016/TT - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poluszyńskiego i Darwina
22/06/2016/TT - Opracowanie dokumentacji instalacyjnej projektowo-kosztorysowej
21/06/2016/PJ - Opracowanie dokumentacji instalacyjnej projektowo-kosztorysowej...
19/05/2016/PJ – Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów...
20/05/2016/TT - Budowa sieci wod.-kan. w końcówce ul. Zielnej oraz ...
17/04/2016/ZUW - Czyszczenie studni wierconych i studni szybowych
18/05/2016/TR - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
16/04/2016/TR - Sprzedaż i dostarczenie materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych
14/04/2016/TT - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wiaty o konstrukcji stalowej
15/04/2016/ZUW - Zakup i dostawa dmuchawy do płukania filtrów
13/04/2016/TZ - Zakup samochodu Volkswagen Caddy Trendline 2.0 Tdi
10/03/2016/TT - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi...
07/02/2016/TT – Wymiana sieci wodociągowej w ciągu ulic: Iwaszkiewicza...
09/02/2016/TT - Naprawa nawierzchni po awariach na sieciach wod.-kan.
05/02/2016/TT – Naprawa nawierzchni po awariach na sieciach wod.-kan.
04/01/2016/TT - Opracowanie dokumentacji instalacyjnej projektowo-kosztorysowej...
03/01/2016/TO - Sprzedaż i dostarczenie wapna palonego - mielonego...
02/01/2016/PJ - Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych...
01/01/2016/TZ - Sprzedaż i dostarczenie odzieży ochronnej...
22/12/2015/TT - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wiaty o konstrukcji stalowej na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach w zakresie wykonania ścian żelbetowych, wzmocnienia istniejącej konstrukcj
21/12/2015/TZ - Sprzedaż i dostarczenie artykułów biurowych oraz tonerów do drukarek na potrzeby PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu
20/11/2015/TZ - Cykliczna sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego należących do PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu
19/11/2015/DOK - Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Spółka z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Boh. Getta 1a
18/11/2015/DOK - Sprzedaż i dostarczenie: wodomierzy, modułów radiowych, akcesoriów wodomierzowych oraz nadajników impulsów, świadczenie usługi regeneracji i legalizacji wodomierzy dla PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu
19/11/2015/DOK - Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Spółka z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Boh. Getta 1a
17/10/2015/TZ - Sprzedaż i dostarczenie środków czystości
16/10/2015/TO - Sprzedaż i dostarczenie flokulantu w postaci proszku do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych na teren Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach nr 35A, 59-900 Zgorzelec przez okres 12 miesięcy
15/09/2015/DK - Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej mienia należącego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu w okresie od 22 listopada 2015 roku do 21 listopada 2017 roku
14/08/2015/TT - Budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Poluszyńskiego w Zgorzelcu po terenie dz.nr 7, 11/12, 11/13 i 11/2
13/08/2015/TZ - Sprzedaż i dostarczenie cysterny do transportu i dystrybucji wody pitnej
11/05/2015/PJ - Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów takich jak skratki i zawartość piaskownika z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Odpadów w Jędrzychowicach oraz skratek z przepompowni ścieków przy ul. Francuskiej w Zgorzelcu
10/04/2015/TR - Sprzedaż i dostarczenie materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych
09/04/2015/TT - Budowa sieci wodociągowej - łącznik pomiędzy siecią wodociągową w ul. Mickiewicza i w ul. Św. Jana w Zgorzelcu po terenie działek nr 122 i 187 (Obręb XI, AM-1)
06/03/2015/ZUW - Sprzedaż i dostarczanie węglanu sodu na teren Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Orzeszkowej 3 w Zgorzelcu
03/02/2015/ZUW - Sprzedaż i dostarczenie dwóch mieszadeł do zbiorników mleczka wapiennego dla Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Orzeszkowej 3 w Zgorzelcu
02/01/2015/TT/II - Naprawa nawierzchni po awariach na sieciach wod.-kan na terenie objętym działalnością PWIK "Nysa" Sp. z o. o. w Zgorzelcu
01/01/2015/PJ - Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod - 19 08 05) z Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach