Przetarg nieograniczony nr 08/03/2019/TO

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Wymiana kabli zasilających SN 20kV na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach nr 35A, 59-900 Zgorzelec”.

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Warunki Zamówienia
  3. Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Dokumentacja projektowa
Zał. nr 3 - Doświadczenie zawodowe
Zał. nr 4 - Wykaz kadry
Zał. nr 5 - Wykaz sprzętu do wykonania zamówienia
Zał. nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 7 - Oświadczenie dot.umowy ubezpieczenia
Zał. nr 8 - Projekt umowy  

 

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedź na pytania z dnia 01.04.2019 r. 
Odpowiedź na pytania z dnia 02.04.2019 r. - SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNI SN 
Odpowiedź na pytania z dnia 03.04.2019 r. 

Wybrano ofertę KONSORCJUM: 

LIDER
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego  „SECUNDO FORS” Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 6/11
59-900 Zgorzelec

PARTNER
Max Energy Sp. o. o.
ul. Marcelego Nenckiego 31
52-223 Wrocław
 

 

 

Wstecz