Przetarg nieograniczony nr 03/01/2018/TT

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Orzeszkowej w Zgorzelcu na odcinku od ul. Łużyckiej do wysokości Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II oraz budowa odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku ZUW w obrębie ul. Orzeszkowej”.

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Warunki Zamówienia
  3. Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Dokumentacja projektowa
Zał. nr 3 - Doświadczenie zawodowe
Zał. nr 4 - Wykaz kadry
Zał. nr 5 - Wykaz sprzętu do wykonania zamówienia
Zał. nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 7 - Oświadczenie dot. umowy ubezpieczenia
Zał. nr 8 - Projekt umowy

 

Wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych
„INSBUD” Sp. z o. o.
ul. Podwale 12A
59-900 Zgorzelec

 

Wstecz