Przetarg nieograniczony nr 15/07/2017/TT

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji instalacyjnej projektowo-kosztorysowej na modernizację SUW w Jerzmankach”.

Termin składania ofert - 03.10.2017 r. do godz. 1200
Termin otwarcia ofert – 03.10.2017 r. o godz. 1230

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Warunki Zamówienia
  3. Załącznik do Warunków Zamówienia- mapa poglądowa
  4. Dokumentacja Projektowa:

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Doświadczenie zawodowe
Zał. nr 3 - Wykaz kadry
Zał. nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 5 - Oświadczenie dot.umowy ubezpieczenia
Zał. nr 6 - Projekt Umowy

 

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedź na pytania z dnia 22.09.2017      -    Mapa

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostaje unieważnione w dniu 09.10.2017 r. na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Boh. Getta 1a.
 

 

 

Wstecz