Przetarg nieograniczony nr 1/PZP/2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bolesławieckiej w Zgorzelcu i w Jędrzychowicach wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci wodociągowej”.

Termin składania ofert - do dnia 24.08.2017 r . do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert – dnia 24.08.2017 r. o godz. 12:30

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie w BZP
  2. SIWZ - po zmianie z dn.18.08.17
  3. Załącznik 1,3 - 9 do SIWZ
  4. Dokumentacja Projektowa:

Zał. nr 1 - Projekt Budowlany-Wykonawczy
Zał. nr 2 - Projekt odtworzenia nawierzchni
Zał. nr 3 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Zał. nr 4 - Przedmiar robót
Zał. nr 5 - Projekt tymczasowej organizacji ruchu
Zał. nr 6 - Strefa ochrony archeologicznej

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ

Zestawienie ofert otwartych w dniu 24.08.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze

 

 

Wstecz