Przetarg nieograniczony nr 10/05/2017/TEI

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów należących do PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu”.

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie
  2. Warunki Zamówienia
  3. Załączniki do WZ

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Formularz cenowy (1A,1B,1C).xls
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu GUD
Zał. nr 5 - Wykaz ppe oraz planowane roczne zużycie energii elektrycznej

 

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedź na pytania z dnia 25.05.2017
Odpowiedź na pytanie z dnia 31.05.2017

 

Wybrano ofertę firmy:

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków

Wstecz