Przetarg nieograniczony nr 11/03/2016/TEI

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla obiektów PWiK ”NYSA” Sp. z o. o. w Zgorzelcu”

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie
  2. Warunki Zamówienia
  3. Załączniki do WZ

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu GUD
Zał. nr 4 - Wykaz punktów poboru energii
Zał. nr 5 - Zużycie energii w strefach

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedź na pytanie z dnia 16.03.2016
Odpowiedzi na pytania z dnia 18.03 i 21.03.2016
Odpowiedzi na pytania z dnia 22.03.2016
Odpowiedzi na pytania z dnia 29.03.2016

Wybrano ofertę firmy:

PGE Obrót S.A.
ul. 8-ego Marca 6
35-959 Rzeszów
Oddział z siedzibą w Lublinie
ul. Tomasza Zana 32A
20-601 Lublin

Wstecz