Przetarg nieograniczony nr 08/02/2016/TT

Opracowanie dokumentacji instalacyjnej projektowo-kosztorysowej: na wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej tłocznej i tłoczni ścieków dla Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zgorzelcu (rejon ul. Boh. II Armii WP i nowej obwodnicy)

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie
  2. Warunki Zamówienia
  3. Załączniki do WZ

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Projekt umowy
Zał. nr 3 - Doświadczenie zawodowe
Zał. nr 4 - Wykaz kadry
Zał. nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 6 - Oświadczenie dot.umowy ubezpieczenia
Załącznik do WZ - mapa

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania z dnia 08.03.2016 r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 10.03.2016 r.

Wybrano ofertę firmy:

GT INSTAL Agnieszka Orkusz
Iwiny, ul. Słoneczna 7
52-116 Wrocław

 

Wstecz