Przetarg nieograniczony nr 14/06/2019/TEI

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Dostawa  energii elektrycznej dla obiektów PWiK ”NYSA” Sp. z o. o. w Zgorzelcu”.

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Warunki Zamówienia
  3. Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu GUD
Zał. nr 4 - Wykaz ppe oraz planowane roczne zużycie energii

 

 

Wstecz