Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej Miasto Zgorzelec i Gmina Zgorzelec zawiązały spółkę z ograniczona odpowiedzialnością. 1 stycznia 1998 roku, spółka rozpoczęła działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielami spółki są Gmina Miejska Zgorzelec oraz Gmina  Zgorzelec. Zgromadzenie Wspólników tworzą Burmistrz Miasta Zgorzelec oraz Wójt Gminy.

 

Wspólnicy:

Gmina Miejska Zgorzelec
Gmina  Zgorzelec

 

Rada Nadzorcza:

W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:

Jan Michalski
Ewelina Gruszczyńska
Wojciech Kierżnowski
Marek Wojnarowski
Marek Wolanin

Zarząd spółki:

Zbigniew Kozłowski
Prezes Zarządu

Zbigniew Zdanowicz
Wiceprezes Zarządu 

 

 

Wstecz