Wyniki

Analiza próbki komunalnego ustabilizowanego osadu ściekowego pobranego w dniu 7.3.2017 r.

MIEJSCE POBRANIA
RODZAJ PRÓBY

 OZNACZENIE

 

 

JEDNOSTKI

Zakład Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jędrzychowicach

Komunalny ustabilizowany osad ściekowy

 Odczyn pH    - 11,9
 Zawartość suchej masy   17,6
 Zawartość substancji organicznej    % s.m. 54,5
 Zawartość azotu Kjeldahla    % s.m. 3,8
 Zawartość azotu amonowego Kjeldahla   % s.m.  <0,05
 Zawartość fosforu ogólnego    % s.m. 2,3
 Zawartość wapnia   % s.m.  7,6
 Zawartość magnezu   % s.m.  0,59
 Ołów   mg/kg s.m.  15
 Kadm   mg/kg s.m. 1,1
 Rtęć   mg/kg s.m.  0,33
 Nikiel   mg/kg s.m.  11
 Cynk   mg/kg s.m.  584
 Miedź    mg/kg s.m. 303
 Chrom    mg/kg s.m. 11
 Badanie na obecność pałeczek Salmonella sp.   obecność w 100g osadu  0
Wskaźnik ATT Ascaris sp. ilość/kg s.m.    0
Trichuris sp
Toxocara sp. 0

 

Wstecz