Zakład Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów

Lokalizacja Jędrzychowice 35A, 59-900 Zgorzelec
Kontakt/Tel. 75 64 56 892
Użytkownik Zakładu PWiK „Nysa" Sp. z o. o.
Rodzaj ścieku Komunalne
Typ oczyszczalni Mechaniczno-biologiczna z pogłębionym usuwaniem biogenów
 Odbiornik ścieków Potok Jędrzychowicki

Oczyszczalnia Ścieków w Jędrzychowicach oczyszcza ścieki z terenu gminy i miasta Zgorzelec, jak również ścieki dowożone beczkowozami do punktu zlewni. 
Całość dopływających ścieków poddawana jest mechanicznym i biologicznym procesom oczyszczania a powstający osad wykorzystywany jest rolniczo.

Oczyszczalnię wybudowano na początku lat siedemdziesiątych i na ówczesny czas była bardzo nowoczesnym obiektem. W latach 2003-2004 poddano ją modernizacji (sfinansowanej przez budżet miasta, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz unijny Fundusz Phare), której głównym celem było rozbudowanie części biologicznej i wzbogacenie technologii oczyszczania ścieków o procesy nitryfikacji, denitryfikacji i defosfatacji.

Wstecz