Prace na sieci w Jędrzychowicach 7.11.2018 r.
Prace na sieci w Jędrzychowicach 6.11.2018 r.
Prace na sieci w Trójcy i Gozdaninie 5.11.2018 r.
Awaria na ul. Czachowskiego 25.10.2018r.
Płukanie sieci 25/26.10.2018 r.
Płukanie sieci 23/24.10.2018
Awaria na ul. Orzeszkowej 19.10.2018r.
Prace na sieci przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 10.10.2018 r.
Prace na sieci przy ul. Kościuszki 9.10.2018 r.
Prace na sieci przy ul. Boh. Getta 09.10.2018 r.
Prace na sieci przy ul. Kościuszki 04.10.2018 r.
Prace na sieci przy ul. Langiewicza 2.10.2018 r.
Prace na sieci przy ul. Langiewicza 1.10.2018 r.
Podwyższenie mętności wody w dniu 26/27.09.2018 w rejonie śródmieścia
Podwyższenie mętności wody w dniu 26/27.09.2018 w rejonie śródmieścia
Prace na sieci przy ul. Kościuszki 25.09.2018 r.
Prace na sieci przy ul. Kościuszki, Sienkiewicza i Modrzewiowej 24.09.2018 r.
Podwyższenie mętności wody w rejonie ul. Bohaterów Getta
Prace na sieci przy ul. Bohaterów Getta 20.09.2018
Prace na sieci przy ul. Kościuszki i ul. Sienkiewicza 19.09.2018
Prace na sieci przy ul. Kościuszki i ul. Sienkiewicza 18.09.2018
Prace na sieci przy ul. Kościuszki i ul. Sienkiewicza 17.09.2018
Prace na sieci przy ul. Kościuszki i ul. Sienkiewicza 14-17.09.2018
Prace na sieci przy ul. Bohaterów Getta 13.09.2018
Prace na sieci przy ul. Staszica 11.09.2018
Awaria na ul. Okólnej 10.10.2018r.
Prace na sieci przy ul. Langiewicza 06.09.2018
Podwyższenie mętności wody w dniu 4 i 5.09.2018 w rejonie ul. Bohaterów Getta
Awaria na ul. Orzeszkowej 21.08.2018 r.
Przerwy w dostawie wody w dniu 20.08.2018 roku