Przerwy w dostawie wody w dniu 20.08.2018 roku

W związku z pracami na sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Getta, na odcinku od ul. Okrzei do ul. Langiewicza, w dniu 20 sierpnia 2018 r. nastąpi wpięcie nowego odcinka sieci wodociągowej do istniejącej sieci w ul. Okrzei.
W związku z planowanymi pracami wpięcia w dniu 20 sierpnia 2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 wystąpią przerwy w dostawie wody do następujących budynków:

- w ul. Bohaterów Getta do budynków o numerach 1-9
- w ul. Langiewicza do budynków o numerach od 1 do 7
- w ul. Daszyńskiego do budynków o numerach od 65 do 74
- w ul. Kościuszki do budynków o numerach  1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,16
- w ul. Sienkiewicza do budynku o numerze 1
- w ul. Modrzewiowej do budynków o numerach 50, 52, 54.

W rejonie prowadzonych prac możliwa będzie zmiana barwy wody oraz podwyższenie mętności. Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.
 

 

 

Wstecz