Prace na sieci ul. Bolesławiecka

W związku inwestycją polegającą na  wybudowaniu nowej sieci wodociągowej o długości ponad 2 km w ulicy Bolesławieckiej i Jędrzychowicach wraz z przyłączami, aktualnie trwają prace wpięcia odbiorców wody do nowej sieci wodociągowej przy ul. Bolesławieckiej. W związku z powyższym PWiK „NYSA” Sp. z o.o. informuje, że do końca lutego będą występowały okresowe przerwy w dostawie wody, o których będziemy na bieżąco informować.
Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwami w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace. 
 

 

Wstecz