Budowa nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. E. Orzeszkowej 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. informuje, że na początku marca 2018 roku rozpocznie się zaplanowana inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy E. Orzeszkowej w Zgorzelcu na odcinku od ulicy Łużyckiej do wysokości Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zgorzelcu.

Inwestycja obejmie wybudowanie nowej sieci wodociągowej o długości 450,71 m oraz 15 przyłączy wodociągowych. Na sieci umiejscowione zostaną 4 hydranty i 10 zasuw, a na przyłączach 13 zasuw do przyłączy domowych.
Równolegle wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości 472,8 m oraz przykanaliki sanitarne. Na sieci kanalizacyjnej wybudowanych zostanie 19 studni, a na przykanalikach 6 studni inspekcyjnych.

Na decyzję o wybudowaniu nowej sieci miała wpływ przede wszystkim duża awaryjność tego odcinka sieci z uwagi na jej znaczące zużycie techniczne, ale również plany modernizacji nawierzchni ulicy E. Orzeszkowej jakie podjęła Gmina Miejska Zgorzelec.

Zaplanowane prace budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostały zharmonizowane z planami modernizacji nawierzchni realizowanymi przez Urząd Miasta Zgorzelec,
aby zakończyć inwestycje nową nawierzchnią ulicy E. Orzeszkowej.

Celem inwestycji jest  poprawa jakości wody oraz eliminacja awaryjności  sieci, co przekłada się na  ograniczenie strat w przesyle wody, jak również poprawa jej parametrów hydraulicznych.
Nowa sieć wodociągowa jest kolejnym etapem realizacji programu poprawy jakości wody dla mieszkańców  Zgorzelca. Zakończenie budowy sieci zostało zaplanowane na drugą połowę maja 2018 roku, przed rozpoczęciem inwestycji związanej z przebudową nawierzchni ulicy E. Orzeszkowej, której patronuje Urząd Miasta Zgorzelec.

Jesteśmy przekonani, że jakość dostarczanej wody po zrealizowaniu inwestycji będzie na najwyższym poziomie, jaki uzyskujemy z pobliskiego Zakładu Uzdatniania Wody znajdującego się przy ul. E. Orzeszkowej.

 

Wstecz