Nowe umowy z wodociągami

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. przygotowało dla wszystkich klientów nowe umowy, w związku ze zmianą regulacji prawnych. Pierwsze nowe umowy zostały wysłane w połowie maja 2017 roku. Wkrótce do wszystkich odbiorców usług dotrą zmienione umowy, które zostały przygotowane w czytelnej szacie graficznej, ze szczególnym wskazaniem prawa Odbiorcy usług do złożenia reklamacji dotyczącej sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy.

Nowe umowy zawierają:                                                                                                       

  • informacje o parametrach dostarczanej wody i odprowadzanych ściekach
  • wydłużenie okresu płatności należności za zużytą wodę i odprowadzane ścieki z 14 dni na 21 od
  •  daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób
  • ograniczenie prawa Przedsiębiorstwa do odstąpienia od umowy poprzez wycofanie uprawnienia do  
  •   rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
  • łatwiejsze zasady rozwiązania umowy przez Odbiorcę usług ograniczające okres wypowiedzenia do jednego miesiąca

 

Do umów zostaną dołączone załączniki w postaci Regulaminu dostarczania wody oraz informacje o zezwoleniu na prowadzenie działalności.

Wszystkie wprowadzone zmiany skutkują korzyścią dla Odbiorcy usług.
Wymiana umów będzie się odbywała poprzez wizytę pracowników PWiK-u u Państwa w domu lub przez wysłanie umowy pocztą. W przypadku otrzymania umowy pocztą, wodociągi proszą o odesłanie jej za pomocą dołączonej koperty bez dodatkowych kosztów.
Jeśli przyniesiecie Państwo umowę osobiście do siedziby Spółki, wodociągi oferują upominek w postaci przydatnej ekologicznej torby zakupowej.

Wszelkie zapytania można wyjaśniać w siedzibie Spółki bądź telefonicznie.

Kontakt :
Dział Obsługi Klienta: tel. 75 645 68 81 do 84
Sekretariat: tel. 75 645 6860.