Światowy Dzień Wody 2017 rok

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r. 
Powodem ustanowienia Światowego Dnia Wody był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Dlaczego ścieki?” – to hasło przewodnie 2017 r. Globalnie, zdecydowana większość ścieków pochodzących z naszych domów, miast, zakładów przemysłowych i rolniczych wraca do środowiska. Pytanie o ścieki wydaje się być retorycznym. Z definicji ustawowej ścieków dowiadujemy się, że ścieki to wody zużyte, to również wody opadowe lub roztopowe, to wody wykorzystane. Istotny jest fakt, że bez względu na to jak zdefiniujemy ścieki, to powinniśmy mieć świadomość, że one wracają do środowiska. Każdy użytkownik wody ma wpływ na jakość odprowadzanych ścieków. Ścieki, które dopływają do oczyszczalni ścieków poddawane są oczyszczaniu. Dzięki zachodzącym na oczyszczalni procesom technologicznym ścieki o małej uciążliwości dla środowiska wprowadzane są do odbiornika jakim jest przeważnie rzeka. Obowiązujące przepisy wskazują najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń albo minimalny procent redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych do wód. Jednak, aby ścieki zostały oczyszczone zgodnie z wymaganiami, muszą dopłynąć do oczyszczalni i przejść szereg procesów oczyszczania. Zużywana jest do tego energia i substancje chemiczne wspomagające oczyszczanie ścieków. W przypadku awarii na sieci kanalizacyjnej zużywane jest paliwo i sprzęt do usunięcia awarii.

To co trafia do sieci kanalizacyjnej, jest uzależnione od tego co wrzucamy lub wlewamy do naszych toalet. Z punktu widzenia eksploatatora sieci i oczyszczalni ścieków bardzo ważne jest, aby nie trafiały tam odpady, resztki odpadków z kuchni, nierozpuszczalne chusteczki czy patyczki do uszu. Nie powinny się znaleźć w sieci kanalizacyjnej substancje trudno rozpuszczalne w wodzie, żrące i niebezpieczne substancje chemiczne, lekarstwa, tłuszcze czy piach. Odpady te powodują zatory i awarie. A substancje chemiczne zakłócają procesy biologicznego oczyszczania ścieków. Pamiętajmy, aby nasza toaleta w domu nie była koszem na śmieci, gdyż to co się w ściekach rozpuści w mniejszym stężeniu, ale trafia do środowiska. Natomiast odpady nierozpuszczalne w ściekach poprzez olbrzymi nakład energii, paliwa oraz pracy ludzi i sprzętu muszą z nich zostać wyeliminowane. Pamiętajmy, że każdy z nas poprzez świadome korzystanie z wody może ograniczyć ilość ścieków i mieć wpływ na ich jakość, gdyż wszystkie ścieki trafiają do środowiska. Korzystajmy z wody mądrze, pamiętając o ograniczonych zasobach wód na ziemi oraz o jakości środowiska do którego wody zużyte wracają.

 

Wstecz