Zabezpiecz urządzenia wod - kan

Przypominamy odbiorcom wody o obowiązku zabezpieczenia na okres zimowy własnych urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej, w tym w szczególności:

  • odwodnienia i zabezpieczenia przed działaniem mrozu studzienek wodomierzowych
  • zabezpieczenia pomieszczeń, w których znajdują się instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
  • zamknięcie dopływu wody do pomieszczeń wyłączonych z eksploatacji

Jednocześnie informujemy, że w przypadku awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych powstałych na skutek braku stosownego zabezpieczenia tych przed działaniem niskich temperatur, może nastąpić wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75 poz. 690).

Czytaj więcej...