Nowe legitymacje służbowe pracowników PWiK „NYSA” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 lipca 2016 r. wprowadza nowe wzory legitymacji służbowych dla pracowników.

Legitymacja służbowa jest kartą, na awersie której znajduje się logo Spółki, nr legitymacji, imię i nazwisko, stanowisko oraz fotografia pracownika, a także podpis i pieczęć wystawiającego. Na rewersie legitymacji zamieszczone jest upoważnienie dla jej posiadacza do wejścia na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego odbiorcy usług wodociągowa-kanalizacyjnych.

Graficzny wzór nowych legitymacji służbowych zamieszczony jest poniżej.

W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności legitymacji służbowej okazanej przez pracownika PWiK „NYSA” Sp. z o.o. możliwa jest jej weryfikacja poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 75 645 68 60.

 

  

 

Wstecz