UWAŻAJ NA OSZUSTÓW

UWAŻAJ NA OSZUSTÓW PODAJĄCYCH SIĘ ZA PRACOWNIKÓW WODOCIĄGÓW BADAJĄCYCH WODĘ DO PICIA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. informuje, iż na terenie Zgorzelca i okolic do domów naszych Odbiorców pukają oszuści podszywający się pod pracowników wodociągów okazując sfałszowane legitymacje, pod pretekstem badań wody do picia. Po rzekomym badaniu wody stwierdzają bardzo złą jakość wody i nakłaniają do podpisania dokumentów na zamontowanie dystrybutorów do wody, za które jak twierdzą zapłacą wodociągi.

Apelujemy do naszych Klientów o nie wpuszczanie nieznajomych do domów. Nasi pracownicy bez Państwa wcześniejszego zgłoszenia nie badają wody w kranie w Państwa domach. Tym razem nieuczciwi domokrążcy naciągają na podpisanie dokumentów, co może skutkować zaciągnięciem zobowiązań kredytowych. W takich sytuacjach jak najszybciej prosimy dzwonić na Policję na numer alarmowy 112. W celu zweryfikowania pracowników naszej firmy prosimy o telefon na numer 756456860.

Opłaty abonamentowe

Stawka opłaty abonamentowej jest to stała, niezależna od zużycia wody/dostawy ścieków wielkość wyrażona w zł na odbiorcę usług, za jednomiesięczny okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. 
Od 3 czerwca 2020 r. stosowane są dwie stawki opłaty abonamentowej: za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych oraz za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez RZGW we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

BRAK ZAGROŻENIA dla systemów wodociągowych

Koronawirusy towarzyszą człowiekowi od wieków. Uważa się, że są odpowiedzialne za 10–20% wszystkich przeziębień i tzw. „infekcji grypowych”. Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Wirusy te, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie filtracji. Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2.03.2020r.  (Water,  sanitation,  hygiene  and  waste  management  for  the COVID-2019. Technical brief. WHO 3 March 2020) wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-2019. WHO UWAŻA, ŻE DODATKOWE ŚRODKI NIE SĄ POTRZEBNE. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa SARS-CoV-2. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa SARS-CoV-2 w wodzie pitnej.

Czytaj więcej...

Już dziś skorzystaj z eBOK!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, uruchomiamy Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu e-BOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. 
Logowanie do eBOK jest już dostępne na dedykowanej stronie ebok.pwik.zgorzelec.pl

Czytaj więcej...

Biała lista podatników VAT - Podatek od towarów i usług

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2019 roku wprowadziliśmy do stosowania indywidualne (wirtualne) rachunki bankowe. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wyjaśnieniami Ministra Finansów rachunki wirtualne nie są zamieszczane w wykazie („Biała lista”), ponieważ nie są to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG. Wykaz, po wpisaniu numeru rachunku wirtualnego, wyświetla jednak informację, że jest to rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu i podaje dane tego podmiotu.

Czytaj więcej...