Budowa  sieci wodociągowej w ulicy Konarskiego w Zgorzelcu  wraz z przyłączami do granic nieruchomości

Zakres robót obejmuje:
  1. wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych o długości 611,05 m

  2. wymianę jedenastu przyłączy wodociągowych w obrębie pasa drogowego i przepięcie ich do nowej sieci , o łącznej długości 48,25 m

  3. zabudowanie na nowej sieci wodociągowej pięciu kompletnych hydrantów p.poż. nadziemnych wraz z zasuwami odcinającymi

  4. zamontowanie czternastu zasuw kołnierzowych z miękkim uszczelnieniem i obudową teleskopową

  5. oznakowanie armatury wodociągowej na sieci i przyłączach wg Normy PN-86/B-09700

  6. wyłączenie z eksploatacji starej sieci wodociągowej w ulicy Konarskiego

  7. połączenie nowej sieci wodociągowej z istniejącą siecią wodociągową

 

 

Wstecz