Budowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową w ulicy Parkowej w Zgorzelcu wraz z przepięciem istniejących przyłączy

Zakres robót obejmuje:
 1. wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych o łącznej długości 396,81 m

 2. przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych

 3. zabudowanie na nowej sieci wodociągowej czterech kompletnych hydrantów p.poż., tj.:

  • trzech hydrantów podziemnych wraz z zasuwami

  • jednego hydrantu nadziemnego łamanego wraz z zasuwą odcinającą

 4. zamontowanie pięciu zasuw kołnierzowych z miękkim uszczelnieniem i obudową teleskopową

 5. oznakowanie armatury wodociągowej na sieci i przyłączach wg Normy PN-86/B-09700,

 6. wyłączenie z eksploatacji starej sieci wodociągowej w ulicy Parkowej

 7. połączenie nowej sieci wodociągowej z istniejącą siecią wodociągową.

 

 

Wstecz