Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
( zgłoszeniowy / aktualizacyjny)

Pozostałe wnioski

Pobierz Wniosek o wydanie / zmianę / aktualizację warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. dla pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej
F-1A-P-8.01-Wn-o-TWP-pojedynczy-budynek-2.pdf – 182,19 KB
Pobierz Wniosek o wydanie / zmianę / aktualizację warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz innych obiektów lub zespołu budynków
F-1-BP-8.01-Wn-o-TWP-wielorodzinny-budynek.pdf – 204,12 KB
Pobierz Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
oswiadczenie.pdf – 484,38 KB
Pobierz Wniosek o sprawdzenie planu/uzgodnienie projektu
F-2-P-8.03-Wn-o-sprawdzenie-planu.pdf – 152,51 KB
Pobierz Zgłoszenie rozpoczęcia robót
pwik-1.pdf – 411,75 KB
Pobierz Zgłoszenie odbioru technicznego – częściowego:
F-4-P-8.03-Zgl.-odbioru-czesciowego.pdf – 171,84 KB
Pobierz Zgłoszenie wpięcia przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego / sieci kanalizacyjnej
F-5A-P-8.03-Zgl.-wpiecia-przylacza.pdf – 177,42 KB
Pobierz Zgłoszenie wpięcia sieci wodociągowej
f-bp-1.pdf – 237,13 KB
Pobierz Wniosek o dokonanie odbioru technicznego – końcowego
F-7-P-8.03-Zgl.-odbioru-koncowego.pdf – 191,49 KB
Pobierz Wniosek wydania warunków na zamontowanie dodatkowego wodomierza do podlewania ogrodu
pwik-5.pdf – 202,68 KB
Pobierz Protokół przekazania licznika
protokolzdawczoodbiorczy.pdf – 100,52 KB
Pobierz Wniosek zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków dla rozdziału instalacji wodociągowej
F-3-P-8.01-Wniosek-dla-rozdzialu.pdf – 142,90 KB
Pobierz Wniosek o zwrot/przeksięgowanie nadpłaty
WNIOSEK-O-ZWROT-1.pdf – 59,19 KB
Pobierz Wniosek na dzierżawę stojaka hydrantowego
Wniosek-klienta-na-dzierzawe-stojaka-hydrantowego.pdf – 161,06 KB