Oczyszczalnia Ścieków w Jędrzychowicach jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną z pogłębionym usuwaniem biogenów.

Część mechaniczna: krata, piaskownik, osadnik wstępny.

Część biologiczna to: komora defosfatacji, komory osadu czynnego, osadnik wtórny.

Ogólny schemat oczyszczalni ścieków

Ogólny schemat oczyszczalni ścieków

CZĘŚĆ MECHANICZNA

Oczyszczenie wstępne doprowadzonego ścieku, obejmuje procesy mechaniczne oraz fizyczne tj. cedzenie, flotacja, sedymentacja.

Oczyszczanie wstępne ma na celu przygotowanie ścieków do dalszych procesów technologicznych; usunięcie ze ścieków większych zanieczyszczeń mechanicznych, piasku, zawiesin łatwoopadających, olejów i tłuszczy; umożliwia bezawaryjne działanie kolejnych obiektów oczyszczalni ścieków; zmniejsza ładunek zanieczyszczeń dopływających do części biologicznej układu.

Krata

  • usuwanie zanieczyszczeń stałych o wymiarach przekraczających 6 mm.

Piaskownik

  • usuwanie zanieczyszczeń mineralnych (piasek, żwir, popiół),
  • usuwanie flotujących tłuszczy.

Osadnik wstępny

  • usuwanie ciał stałych pływających na powierzchni osadnika za pomocą zgarniacza powierzchniowego i rynny uchylnej,
  • usuwanie zanieczyszczeń organicznych (łatwoopadające zawiesiny) – wysdymentowany osad zbierany w lejach spustowych.

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA

Procesy i metody, w których do rozkładu substancji organicznych wykorzystuje się metaboliczne reakcje mikroorganizmów, w wyniku których otrzymuje się w wysokim stopniu oczyszczone ścieki.

Oczyszczanie biologiczne ma na celu zmniejszenie stężenia rozpuszczonych i koloidalnych związków organicznych obecnych w ściekach oraz usunięcie azotu i fosforu (czyli pierwiastków biogennych).

Mikroorganizmy przetwarzają związki organiczne do końcowych produktów gazowych i wody.

Główną rolę w procesie oczyszczania ścieków metodą biologiczną pełnią bakterie. Bakteriami odżywiają się jednokomórkowce pochodzenia zwierzęcego (orzęski, wiciowce) a te z kolei pożerane są przez organizmy wyżej zorganizowane (wrotki, nicienie, skąposzczety). Te różnorodne organizmy współżyją ze sobą tworząc kłaczki osadu czynnego.