Lp. Wyszczególnienie Cena netto za usługę Cena brutto za usługę Dojazd - cena netto Dojazd - cena brutto Stawka VAT PKWiU
1 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - czyszczenie kanalizacji. 470,00 zł/godz 507,60 zł/godz 6,70 zł/km 7,24 zł/km 8% 37.00.11
2A Usługi w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - na terenie miasta Zgorzelec. 75,00 zł/m3 81,00 zł/m3 8% 37.00.12
2B Usługi w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - na terenie gminy Zgorzelec. 75,00 zł/m3 81,00 zł/m3 8% 37.00.12
3 Wynajem samochodu specjalistycznego. 470,00 zł/godz 578,10 zł/godz 6,70 zł/km 8,24 zł/km 23%
4 Wynajem samochodu skrzyniowego - wywrotka Renault Midlum 220.12. 131,00 zł/godz 161,13 zł/godz 6,70 zł/km * 8,24 zł/km 23%
5 Wynajem koparko – ładowarki HMK 102 S HIDROMEK. 217,00 zł/godz 266,91 zł/godz 6,70 zł/km 8,24 zł/km 23%
6 Wynajem samochodu ciężarowego - VW T5 transporter. 113,00 zł/godz 138,99 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
7 Wynajem samochodu ciężarowego - VW T6 transporter. 118,00 zł/godz 145,14 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
8 Wynajem samochodu ciężarowego - VW T6 transporter 4x4 126,00 zł/godz 154,98 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
9 Wynajem samochodu ciężarowego - Fiat Ducato Furgon L3H2 122,00 zł/godz 150,06 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
10 Wynajem samochodu ciężarowego - Renault Kangoo. 111,00 zł/godz 136,53 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
11 Wynajem samochodu ciężarowego - VW Caddy 55 kw 115,00 zł/godz 141,45 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
12 Wynajem samochodu ciężarowego - VW Caddy 75 kw 111,00 zł/godz 136,53 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
13 Wynajem agregatu prądotwórczego AP 3 - 20000 VEA (na przyczepie), moc 20kVA, napięcie 230V/400 + koszt wynajmu samochodu wykorzystanego doświadczenia usługi 102,00 zł/godz 125,46 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
14 Wynajem agregatu prądotwórczego WACKER G 46 , napięcie 220V+ koszt wynajmu samochodu wykorzystanego doświadczenia usługi 103,00 zł/godz 126,69 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
15 Wynajem agregatu prądotwórczego PRAMAC ES, napięcie 230V + koszt wynajmu samochodu wykorzystanego doświadczenia usługi. 102,00 zł/godz 125,46 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
16 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta, cena zawiera materiały i usługę:
A DN 15 - jednostrumieniowy, ogrodowy 331,00 zł 357,48 zł 3,20 zł/km 3,94 zł/km 8% 36.00.20
B DN 15 - DN 20 410,00 zł 442,80 zł 3,20 zł/km 3,94 zł/km 8% 36.00.20
C DN 25 - DN 32 946,00 zł 1 021,68 zł 3,20 zł/km 3,94 zł/km 8% 36.00.20
D DN 40 - DN 100 wg kalkulacji indywidulanej 8% 36.00.20
17 Sprzedaż wodomierzy ALTAIR V4 DN 15 L-110 marki Diehl Metering 128,00 zł 157,44 zł 23% 36.00.20
18 Sprzedaż wodomierzy AURIGA DN 15 marki Diehl Metering 67,00 zł 82,41 zł 23% 36.00.20
19 Założenie plomby na wodomierzu w przypadku bezprawnego jej uszkodzenia. 98,00 zł 105,84 zł 3,20 zł/km 3,94 zł/km 8% 36.00.20
20 Ponowne podłączenie odbiorcy usług wody lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci zgodnie z procedurą odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 210,00 zł 226,80 zł 3,20 zł/km 3,94 zł/km 8% 36.00.20
21 Usługa zawieszenia świadczenia usług na pisemny wniosek klienta - demontaż lub montaż wodomierza na okres np. zimowy nie dłuższy niż 2 lata. 105,00 zł 113,40 zł 3,20 zł/km 3,94 zł/km 8% 36.00.20
22 Wykonanie przyłącza wodociągowego z rur PE-HD Dn 32 mm o długości 10,00 mb – obejmujące wykonanie wszelkich prac ziemnych (wykop + zasypanie) w gruncie kat. III-IV, ułożenie rury PE-HD Dn 32 mm z jej oznakowaniem w wykopie taśmą, wykonanie podejścia pod wodomierz + montaż zaworów przelotowych kulowych Dn 32 mm. 4 142,06 zł 4 473,42 zł 8% 36.00.20
23 Dopłata za każdy następny mb przyłącza wodociągowego lub pomniejszenie o każdy mb przyłącza wodociągowego z rury PE-HD Dn 32 mm (wszelkie prace ziemne + montaż rury). 356,32 zł 384,83 zł 8% 36.00.20
24 Wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn 160 mm o długości 10,00 mb + wykonanie studni rewizyjnej Dn 1200 mm z kręgów betonowych o głębokości 2,50 mb wraz z włazem przejazdowym typ ciężki + wykonanie włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej z wykonaniem niezbędnej kinety. 8 680,56 zł 9 375,00 zł 8% 37.00.11
25 Dopłata za każdy następny mb przykanalika kanalizacji sanitarnej lub pomniejszenie o każdy mb przykanalika sanitarnego z rur PCV Dn 160 mm (wszelkie prace ziemne + montaż rury). 495,03 zł 534,63 zł 8% 37.00.11
26 Wykonanie monitoringu (kamerowania) przewodów kanalizacyjnych celem wykrycia nieszczelności przewodów wraz z dokumentacją. W przypadku konieczności czyszczenia kanalizacji przed rozpoczęciem wykonywania usługi należy doliczyc wynajem samochodu specjalnego zgodnie z pozycją nr 1. 251,00 zł/godz. 271,08 zł/godz. 3,20 zł/km 3,94 zł/km 8% 37.00.11
27 Wykonanie usługi w zakresie lokalizacji przecieków sieci wodociągowej - diagnostyka urządzeń metodą korelacji wraz z przygotowaniem dokumentacji oraz inne materiały związane z przygotowaniem dokumentacji. 241,00 zł/godz. 260,28 zł/godz. 3,20 zł/km 3,94 zł/km 8% 36.00.20
28 Wykonanie pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantu na wniosek klienta. 218,00 zł/godz. 235,44 zł/godz. 3,20 zł/km 3,94 zł/km 8% 36.00.20
29 Wykonanie próby szczelności na przyłączach wodociągowych o średnicy w zakresie Dn 32 mm - Dn 63 mm w trakcie wpięcia do sieci ** (dla sieci i przyłączy o średnicach większych sporządzana będzie kalkulacja indywidualna ) 201,00 zł 217,08 zł 8% 36.00.20
30 Nieuzasadnione wezwanie na odbiór techniczy. (Brak możliwości odbioru technicznego z winy klienta.) 220,00 zł 270,60 zł 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
31 Połączenie nowej sieci z rur PE z siecią z rur żeliwnych / stalowych 3 218,00 zł 3 475,44 zł 3,20 zł/km 3,94 zł/km 8% 36.00.20
32 Połączenie nowej sieci z rur PE z siecią z rur PE / PCV o średnicy fi 125 i fi 160 2 018,00 zł 2 179,44 zł 3,20 zł/km 3,94 zł/km 8% 36.00.20
33 Połączenie nowej sieci z rur PE z siecią z rur PE / PCV o średnicy fi 90 i fi 110 1 432,00 zł 1 546,56 zł 3,20 zł/km 3,94 zł/km 8% 36.00.20
 1. Do w/w opłat należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień sporządzenia kalkulacji.
 2. W przypadku świadczenia usługi niewyszczególnionej w tabeli należy sporządzić kalkulację indywidualną (wynikową).
 3. W przypadku trudniejszych warunków wykonawstwa w pozycjach cennika od 20 do 23 mogą ulec zmianie (grunt trudny geologicznie, dodatkowe zabezpieczenia, przeszkody w postaci istniejącej infrastruktury itp.).
 4. Czas świadczenia usługi liczymy od momentu wyjazdu do momentu powrotu, który jest odnotowany w karcie drogowej lub raporcie pracy sprzętu.
 5. Za każdą godzinę świadczenia usługi poza nominalnym czasem pracy stawka godzinowa ulega podwyższeniu: 
  • o 50 % (w dni robocze w godz.: 6.00 - 7.00; 15.00 - 22.00),
  • o 100 % (w każdy dzień w godz.: 22.00 - 6.00),
  • o 100% (w soboty, niedziele i święta)
 6.     *Ilość przejechanych km liczone wg trasy.
 7.     ** w przypadku wykonywania próby szczelności w innym czasie jak wpięcie do sieci należy doliczyć wynajem samochodu wraz z kosztami dojazdu