Lp. Wyszczególnienie Cena netto za usługę Cena brutto za usługę Dojazd - cena netto Dojazd - cena brutto Stawka VAT PKWiU
1 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - czyszczenie kanalizacji. 504,00 zł/godz 544,32 zł/godz 6,70 zł/km 7,24 zł/km 8% 37.00.11
2A Usługi w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - na terenie miasta Zgorzelec. 100,00 zł/m3 108,00 zł/m3 8% 37.00.12
2B Usługi w zakresie opróżniania osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych - na terenie miasta Zgorzelec. 100,00 zł/m3 108,00 zł/m3 8% 37.00.12
2C Usługi w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - na terenie gminy Zgorzelec. 100,00 zł/m3 108,00 zł/m3 8% 37.00.12
2D Usługi w zakresie opróżniania osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych - na terenie gminy Zgorzelec. 100,00 zł/m3 108,00 zł/m3 8% 37.00.12
3 Wynajem samochodu specjalistycznego. 504,00 zł/godz 619,92 zł/godz 6,70 zł/km 8,24 zł/km 23%
4 Wynajem samochodu skrzyniowego - wywrotka Renault Midlum 220.12. 144,00 zł/godz 177,12 zł/godz 6,70 zł/km * 8,24 zł/km 23%
5 Wynajem koparko – ładowarki HMK 102 S HIDROMEK. 254,00 zł/godz 312,42 zł/godz 6,70 zł/km 8,24 zł/km 23%
6 Wynajem samochodu ciężarowego - VW T5 transporter. 127,00 zł/godz 156,21 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
7 Wynajem samochodu ciężarowego - VW T6 transporter. 131,00 zł/godz 161,13 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
8 Wynajem samochodu ciężarowego - VW T6 transporter 4x4 140,00 zł/godz 172,20 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
9 Wynajem samochodu ciężarowego - Fiat Ducato Furgon L3H2 136,00 zł/godz 167,28 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
10 Wynajem samochodu ciężarowego - Renault Kangoo. 124,00 zł/godz 152,52 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
11 Wynajem samochodu ciężarowego - VW Caddy 55 kw 144,00 zł/godz 177,12 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
12 Wynajem samochodu ciężarowego - VW Caddy 75 kw 129,00 zł/godz 158,67 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
13 Wynajem agregatu prądotwórczego AP 3 - 20000 VEA (na przyczepie), moc 20kVA, napięcie 230V/400 + koszt wynajmu samochodu wykorzystanego doświadczenia usługi 125,00 zł/godz 153,75 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
14 Wynajem agregatu prądotwórczego WACKER G 46 , napięcie 220V+ koszt wynajmu samochodu wykorzystanego doświadczenia usługi 124,00 zł/godz 152,52 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
15 Wynajem agregatu prądotwórczego PRAMAC ES, napięcie 230V + koszt wynajmu samochodu wykorzystanego doświadczenia usługi. 122,00 zł/godz 150,06 zł/godz 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
16 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta, cena zawiera materiały i usługę:
A DN 15 - jednostrumieniowy, ogrodowy 372,00 zł 401,76 zł 3,20 zł/km 3,46 zł/km 8% 36.00.20
B DN 15 - DN 20 447,00 zł 482,76 zł 3,20 zł/km 3,46 zł/km 8% 36.00.20
C DN 25 - DN 32 946,00 zł983,00 zł 1 061,64 zł 3,20 zł/km 3,46 zł/km 8% 36.00.20
D DN 40 - DN 100 wg kalkulacji indywidulanej 8% 36.00.20
17 Sprzedaż wodomierzy ALTAIR V4 DN 15 L-110 marki Diehl Metering 142,00 174,66 23% 36.00.20
18 Sprzedaż wodomierzy AURIGA DN 15 marki Diehl Metering 77,00 94,71 23% 36.00.20
19 Sprzedaż wodomierzy AURIGA DN 20 marki Diehl Metering 105,05 129,15 23% 36.00.20
20 Sprzedaż wodomierzy ALTAIR DN 20 marki Diehl Metering 154,00 189,42 23% 36.00.20
21 Założenie plomby na wodomierzu w przypadku bezprawnego jej uszkodzenia. 107,00 zł 115,56 zł 3,20 zł/km 3,46 zł/km 8% 36.00.20
22 Ponowne podłączenie odbiorcy usług wody lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci zgodnie z procedurą odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 246,00 zł 265,68 zł 3,20 zł/km 3,46 zł/km 8% 36.00.20
23 Wynajem zestawu hydrantowego z wodomierzem (montaż i demontaż) na okres 30 dni 313,00 zł 338,04 zł 3,20 zł/km 3,46 zł/km 36.00.20
A Wynajem zestawu hydrantowego z wodomierzem na okres po upływie 30 dni; opłata za każdy 1 dzień 4,50 zł 4,86 zł 36.00.20
B Kaucja zwrotna za wynajem zestawu hydrantowego z wodomierzem 1 500,00 zł 1 500,00 zł
24 Usługa zawieszenia świadczenia usług na pisemny wniosek klienta - demontaż lub montaż wodomierza na okres np. zimowy nie dłuższy niż 2 lata. 124,00 zł 133,92 zł 3,20 zł/km 3,46 zł/km 8% 36.00.20
25 Wykonanie monitoringu (kamerowania) przewodów kanalizacyjnych celem wykrycia nieszczelności przewodów wraz z dokumentacją. W przypadku konieczności czyszczenia kanalizacji przed rozpoczęciem wykonywania usługi należy doliczyc wynajem samochodu specjalnego zgodnie z pozycją nr 1. 297,00 zł/godz. 320,76 zł/godz. 3,20 zł/km 3,46 zł/km 8% 37.00.11
26 Wykonanie usługi w zakresie lokalizacji przecieków sieci wodociągowej - diagnostyka urządzeń metodą korelacji wraz z przygotowaniem dokumentacji oraz inne materiały związane z przygotowaniem dokumentacji. 287,00 zł/godz. 309,96 zł/godz. 3,20 zł/km 3,46 zł/km 8% 36.00.20
27 Wykonanie pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantu na wniosek klienta. 255,00 zł/godz. 275,40 zł/godz. 3,20 zł/km 3,46 zł/km 8% 36.00.20
28 Wykonanie próby szczelności na przyłączach wodociągowych o średnicy w zakresie Dn 32 mm - Dn 63 mm w trakcie wpięcia do sieci
** (dla sieci i przyłączy o średnicach większych sporządzana będzie kalkulacja indywidualna )
257,00 zł 277,56 zł 3,20 zł/km 3,46 zł/km 8% 36.00.20
29 Nieuzasadnione wezwanie na odbiór techniczy. (Brak możliwości odbioru technicznego z winy klienta.) 279,00 zł 343,17 zł 3,20 zł/km 3,94 zł/km 23%
30 Połączenie nowej sieci z rur PE z siecią z rur żeliwnych / stalowych 3 857,00 zł 4 165,56 zł 3,20 zł/km 3,46 zł/km 8% 36.00.20
21 Połączenie nowej sieci z rur PE z siecią z rur PE / PCV o średnicy fi 125 i fi 160 2 538,00 zł 2 741,04 zł 3,20 zł/km 3,46 zł/km 8% 36.00.20
32 Połączenie nowej sieci z rur PE z siecią z rur PE / PCV o średnicy fi 90 i fi 110 1 915,00 zł 2 068,20 zł 3,20 zł/km 3,46 zł/km 8% 36.00.20

 1. W przypadku świadczenia usługi niewyszczególnionej w tabeli należy sporządzić kalkulację indywidualną (wynikową).
 2. Czas świadczenia usługi liczymy od momentu wyjazdu do momentu powrotu, który jest odnotowany w karcie drogowej lub raporcie pracy sprzętu.
 3. Za każdą godzinę świadczenia usługi poza nominalnym czasem pracy stawka godzinowa ulega podwyższeniu:
  a) o 50 % (w dni robocze w godz.: 6.00 – 7.00; 15.00 – 22.00),
  b) o 100 % (w każdy dzień w godz.: 22.00 – 6.00),
  c) o 100% (w soboty, niedziele i święta)
 4. *Ilość przejechanych km liczone wg trasy.
 5. ** w przypadku wykonywania próby szczelności w innym czasie jak wpięcie do sieci należy doliczyć wynajem samochodu wraz z kosztami dojazdu