Ceny obowiązujące na terenie Miasta Zgorzelec

od dnia 4. stycznia 2024 r.

Wysokość cen za 1 m3 dostarczonej wody oraz stawki opłat abonamentowych

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka miary cena netto cena brutto
1 2 3 4 5
Grupa 1 

WG1M - Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza - faktura papierowa
Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 6,48 7,00
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 8,10 8,75
Grupa 2

WG2M - Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza - e-faktura
Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 6,48 7,00
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 7,50 8,10
Grupa 3 

WP1M - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza - faktura papierowa
Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 6,55 7,07
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 8,10 8,75
Grupa 4 

WP2M - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza - e-faktura
Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 6,55 7,07
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 7,50 8,10
Grupa 5 

WPPOZM - gmina - woda na cele określone w art. 22 u.z.z.w.
Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 6,55 7,07
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 8,10 8,75

Wysokość cen za 1 m3 odprowadzonych ścieków oraz stawki opłat abonamentowych

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka miary cena netto cena brutto
1 2 3 4 5
Grupa 1 

SG1M - Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza - faktura papierowa
Cena za 1 m3 odebranych ścieków zł/m3 8,00 8,64
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 8,10 8,75
Grupa 2

SG2M - Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza - e-faktura
Cena za 1 m3 odebranych ścieków zł/m3 8,00 8,64
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 7,50 8,10
Grupa 3 

SP1M - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza - faktura papierowa
Cena za 1 m3 odebranych ścieków zł/m3 8,00 8,64
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 8,10 8,75
Grupa 4 

SP2M - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza - e-faktura
Cena za 1 m3 odebranych ścieków zł/m3 8,00 8,64
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 7,50 8,10
Grupa 5 

SGNM - gmina - woda na cele określone w art. 22 u.z.z.w.
Cena za 1 m3 odebranych ścieków zł/m3 8,00 8,64
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 7,50 8,10

Ceny obowiązujące na terenie Gminy Zgorzelec

od dnia 4. stycznia 2024 r.

Wysokość cen za 1 m3 dostarczonej wody oraz stawki opłat abonamentowych

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka miary cena netto cena brutto
1 2 3 4 5
Grupa 1 

WG1G - Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza - faktura papierowa
Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 7,90 8,53
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 8,10 8,75
Grupa 2

WG2G - Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza - e-faktura
Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 7,90 8,53
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 7,50 8,10
Grupa 3 

WP1G - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza - faktura papierowa
Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 7,97 8,61
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 8,10 8,75
Grupa 4 

WP2G - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza - e-faktura
Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 7,97 8,61
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 7,50 8,10
Grupa 5 

WPPOZG - gmina - woda na cele określone w art. 22 u.z.z.w.
Cena za 1 m3 dostarczonej wody zł/m3 7,97 8,61
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 8,10 8,75

Wysokość cen za 1 m3 odprowadzonych ścieków oraz stawki opłat abonamentowych

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka miary cena netto cena brutto
1 2 3 4 5
Grupa 1 

SG1G - Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza - faktura papierowa
Cena za 1 m3 odebranych ścieków zł/m3 8,00 8,64
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 8,10 8,75
Grupa 2

SG2G - Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wodomierza - e-faktura
Cena za 1 m3 odebranych ścieków zł/m3 8,00 8,64
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 7,50 8,10
Grupa 3 

SP1G - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza - faktura papierowa
Cena za 1 m3 odebranych ścieków zł/m3 8,00 8,64
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 8,10 8,75
Grupa 4 

SP2G - Pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza - e-faktura
Cena za 1 m3 odebranych ścieków zł/m3 8,00 8,64
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 7,50 8,10
Grupa 5 

SGNG - gmina - woda na cele określone w art. 22 u.z.z.w.
Cena za 1 m3 odebranych ścieków zł/m3 8,00 8,64
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę zł/m-c 7,50 8,10