Informujemy, że w związku z procedowaniem wniosku taryfowego przez Wody Polskie aktualnie obowiązujące taryfy w oparciu o art. 24g Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków będą obowiązywać do dowołania.

Ceny obowiązujące na terenie Miasta Zgorzelec
od 03-06-2022
Wysokość ceny za dostarczoną wodę:
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m³ dostarczonej wody 5,13 5,54 zł/m³
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę 7,00 7,56 zł/m-c
Wysokość ceny za odprowadzane ścieki:
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m³ odebranych ścieków 6,59 7, 12 zł/m³
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę 7,00 7,56 zł/m-c
Ceny obowiązujące na terenie Gminy Zgorzelec
od 03-06-2022
tj. w Łagowie, Jędrzychowicach, Żarskiej Wsi, Przesieczanach, Gronowie, Sławnikowicach, Jerzmankach, Trójcy, Białogórzu, Gozdaninie, Pokrzywniku, Osieku Łużyckim, Spytkowie, Łomnicy, Koźlicach, Koźminie, Radomierzycach, Kostrzynie oraz w Ręczynie
Wysokość ceny za dostarczoną wodę:
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m³ dostarczonej wody 6,98 7,54 zł/m³
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę 7,00 7,56 zł/m-c
Wysokość ceny za odprowadzane ścieki:
Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary
ospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m³ odebranych ścieków 6,59 7,12 zł/m³
Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę 7,00 7,56 zł/m-c