Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tuwima w Zgorzelcu

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tuwima w Zgorzelcu, po terenie dz. nr 73 (Obr. V, AM-2); dz. nr 7,23, 24/2, 24/4 (Obr. V, AM-3).

Łączna długość 208,54 m
Termin zakończenia inwestycji: 29.12.2017

Zakres robót obejmuje:

  1. wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych Ø160PE100, SDR17, PN10 zgrzewanych – o łącznej długości 199,50 m;
  2. wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych Ø90PE100, SDR17, PN10 zgrzewanych – o łącznej długości 9,04 m (odcinki: WP­1-HN1, w5-WP2, WP2-HN2);
  3. wymianę trzech przyłączy wodociągowych Ø63PE100 o łącznej długości 18,00 m w obrębie pasa drogowego i przepięcie ich do nowej sieci;
  4. wykonanie dwóch nowych przyłączy Ø63PE100 o łącznej długość 47,10 m do budynków: nr 2-4-6 i nr 2A (przedszkole) wraz z wprowadzeniem ich do budynków i wpięciem w istniejące zestawy wodomierzowe;
  5. zabudowanie na nowej sieci wodociągowej dwóch kompletnych hydrantów p.poż. nadziemnych Hawle Ø80 wraz z zasuwami odcinającymi Hawle Ø80;
  6. zamontowanie na nowej sieci czterech zasuw kołnierzowych:dwóch Ø150 (węzeł WW1, WW2), jednej Ø80 (węzeł w5) i jednej Ø50 (węzeł WP2) Hawle, z miękkim uszczelnieniem i obudową teleskopową;
  7. oznakowanie armatury wodociągowej na sieci i przyłączach wg normy PN-86/B-09700;
  8. wykonanie próby szczelności i dezynfekcji nowej sieci wodociągowej i przyłączy;
  9. ułożenie taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej niebieskiej z wkładką metalową ok.30 cm nad rurociągiem;
  10. wyłączenie z eksploatacji (odcięcie i zaślepienie) starej sieci wodociągowej w ulicy Tuwima.