Budowa sieci wodociągowej w ulicy Konarskiego w Zgorzelcu

Zakres robót obejmuje:

  1. wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych o długości 611,05 m
  2. wymianę jedenastu przyłączy wodociągowych w obrębie pasa drogowego i przepięcie ich do nowej sieci , o łącznej długości 48,25 m
  3. zabudowanie na nowej sieci wodociągowej pięciu kompletnych hydrantów p.poż. nadziemnych wraz z zasuwami odcinającymi
  4. zamontowanie czternastu zasuw kołnierzowych z miękkim uszczelnieniem i obudową teleskopową
  5. oznakowanie armatury wodociągowej na sieci i przyłączach wg Normy PN-86/B-09700
  6. wyłączenie z eksploatacji starej sieci wodociągowej w ulicy Konarskiego
  7. połączenie nowej sieci wodociągowej z istniejącą siecią wodociągową