Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bolesławieckiej w Zgorzelcu i w Jędrzychowicach

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Bolesławieckiej w Zgorzelcu i w Jędrzychowicach wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci wodociągowej

Łączna długość 2062,5m
Termin zakończenia inwestycji: luty 2018

Zakres robót obejmuje:

 1. Wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych Ø160PE100 i Ø160PE100RC, SDR17, PN10 zgrzewanych– o łącznej długości 2062,5 m, z czego:
 2. 1448,5 m przewiertem
 3. 614 m wykopem otwartym,
 4. Wymiana przyłączy wodociągowych w obrębie pasa drogowego i przepięcie ich do nowej sieci – w zakresie średnic Ø32 – Ø63 o łącznej długości 266 m,
 5. Wymiana w obrębie pasa drogowego sieci wodociągowych aktualnie włączonych do istniejącej sieci wodociągowej i przepięcie ich do nowej sieci – w zakresie średnic Ø90 – Ø225 o łącznej długości 123 m,
 6. W przypadku przejść poprzecznych pod drogą, wykonanie rurociągów metodą przecisku lub przewiertu w rurze osłonowej ,
 7. Zabudowanie na nowej sieci wodociągowej 15 szt. kompletnych hydrantów p.poż. nadziemnych Ø80 wraz z zasuwami odcinającymi Ø80,
 8. Zamontowanie 10 szt. zasuw kołnierzowych Ø150, z miękkim uszczelnieniem, długich F5, typ E2 i obudową teleskopową (w węzłach:W1, T1, T11,T22, W2, T21,T25).
 9. Zamontowanie 2 szt. zasuw kołnierzowych Ø200, z miękkim uszczelnieniem, długich F5, typ E2 i obudową teleskopową (w węźle W2) – połączenie projektowanej sieci z magistralą Ø200/225,
 10. Zamontowanie 4 szt. zasuw kołnierzowych Ø100, z miękkim uszczelnieniem, długich F5, typ E2 i obudową teleskopową (w węzłach:T9, T17,T24, T23).
 11. Zamontowanie 3 szt. zasuw kołnierzowych Ø80, z miękkim uszczelnieniem, długich F5, typ E2 i obudową teleskopową (w węzłach: T8, T28,T31).
 12. Oznakowanie armatury wodociągowej na sieci i przyłączach wg normy PN-86/B-09700
 13. Wykonanie próby szczelności i dezynfekcji nowej sieci wodociągowej i przyłączy.
 14. Ułożenie taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej niebieskiej z wkładką metalową ok.30 cm nad rurociągiem w miejscach wykonywania sieci metodą wykopu otwartego.
 15. Wyłączenie z eksploatacji (odcięcie i zaślepienie) starej sieci wodociągowej w ul. Bolesławieckiej .