Budowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową w ulicy Parkowej w Zgorzelcu

Zakres robót obejmuje:

  1. wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych o łącznej długości 396,81 m
  2. przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych
  3. zabudowanie na nowej sieci wodociągowej czterech kompletnych hydrantów p.poż., tj.:
  4. trzech hydrantów podziemnych wraz z zasuwami
  5. jednego hydrantu nadziemnego łamanego wraz z zasuwą odcinającą
  6. zamontowanie pięciu zasuw kołnierzowych z miękkim uszczelnieniem i obudową teleskopową
  7. oznakowanie armatury wodociągowej na sieci i przyłączach wg Normy PN-86/B-09700,
  8. wyłączenie z eksploatacji starej sieci wodociągowej w ulicy Parkowej
  9. połączenie nowej sieci wodociągowej z istniejącą siecią wodociągową.