Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy E. Orzeszkowej w Zgorzelcu

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy E. Orzeszkowej w Zgorzelcu na odcinku od ulicy Łużyckiej do wysokości Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zgorzelcu

Łączna długość sieci wodociągowej: 450,71m
Łączna długość sieci kanalizacyjnej: 472,8 m
Zakończenie inwestycji: 22 maja 2018 roku

Zakres robót obejmuje:

1. Wodociąg:
a) wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych Ø160PE100, SDR17, PN10 zgrzewanych o łącznej długości 418,0 m,
b) wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych Ø110PE100, SDR17, PN10 zgrzewanych o łącznej długości 17,15 m (odcinki:WP2-Wi2, WP4-Wi3),
c) wykonanie sieci wodociągowej z rur polietylenowych Ø90PE100, SDR17, PN10 zgrzewanych – o łącznej długości 15,56 m (odcinki:WP1-Wi1, odnogi do hydrantów: HNd, HN1, HN2, HN3),
d) wykonanie piętnastu sztuk przyłączy wodociągowych (Ø32, Ø40, Ø50, Ø90 )w obrębie pasa drogowego – o łącznej długości 75,90 m,
e) zabudowanie trzech na nowej sieci wodociągowej i jednego na istniejącej sieci wodociągowej kompletnych hydrantów p.poż. nadziemnych Hawle lub AVK Ø80 wraz z zasuwami odcinającymi Hawle lub AVK Ø80,
f) zamontowanie na nowej sieci pięciu sztuk zasuw kołnierzowych Ø150 (węzeł WW1 – 2 szt., WP3 – 2 szt., WW2 – 1 szt.) Hawle lub AVK , z miękkim uszczelnieniem i obudową teleskopową,
g) zamontowanie na nowej sieci dwóch sztuk zasuw kołnierzowych Ø100 (węzeł WP2-Wi2 – 1 szt., WP4-Wi3 – 1 szt.) Hawle lub AVK, z miękkim uszczelnieniem i obudową teleskopową,
h) zamontowanie na nowej sieci i przyłączach trzech sztuk zasuw kołnierzowych Ø80 – (węzeł WP1-Wi1 – 1 szt., W15-15 – 1 szt., W9-9 – 1 szt.) Hawle lub AVK, z miękkim uszczelnieniem i obudową teleskopową,
i) zamontowanie na przyłączach trzynastu sztuk zasuw Ø25-Ø50 do przyłączy domowych Hawle,
j) wyłączenie z eksploatacji (odcięcie i zaślepienie) starej sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej w Zgorzelcu,
k) oznakowanie armatury wodociągowej na sieci wg normy PN-86/B-09700,
l) wykonanie próby szczelności nowej sieci wodociągowej i dezynfekcji nowej sieci wodociągowej,
m) ułożenie taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej z wkładką metalową ok.30 cm nad rurociągiem wodociągowym,

2. Kanalizacja sanitarna:
a) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø400PVC, SDR34, SN8 łączonych na uszczelkę gumową o łącznej długości 419,35 m,
b) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø315PVC, SDR34, SN8 łączonych na uszczelkę gumową o łącznej długości 5,5 m,
c) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø250PVC, SDR34, SN8 łączonych na uszczelkę gumową o łącznej długości 10,7 m,
d) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur Ø200PVC, SDR34, SN8 łączonych na uszczelkę gumową o łącznej długości 37,25 m,
e) wykonanie przykanalików sanitarnych z rur Ø160PVC, SDR34, SN8 łączonych na uszczelkę gumową o łącznej długości 161,6 m,
f) zabudowanie na nowej sieci 19 sztuk studni Ø1200 z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę elastomerową firmy BEWA,
g) zabudowanie na przykanalikach 6 sztuk studni inspekcyjnych tworzywowych Ø 425 z PP,
h) wyłączenie z eksploatacji (odcięcie i zaślepienie zgodnie z opisem przedstawionym w dokumentacji) starej sieci kanalizacji sanitarnej i studni w ul. Orzeszkowej w Zgorzelcu,
i) wykonanie próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej po zakończeniu robót budowlano-instalacyjnych,
j) ułożenie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową ok.30 cm nad rurociągiem kanalizacji sanitarnej.