Nazwa zadania

NAZWA ZADANIA:

“Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej w Zgorzelcu”
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 1.159.325,06 zł.
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki w kwocie
651 000,00 zł.

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.wfosigw.wroclaw.pl