Nazwa zadania

NAZWA ZADANIA:

“Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poluszyńskiego i ul. Darwina w Zgorzelcu”
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 434.912,23 zł.
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki w kwocie
303 000,00 zł.

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.wfosigw.wroclaw.pl